Het zijn de voordelen van de elektromotor die elektrisch rijden zo aantrekkelijk maken


Er zijn drie fundamentele voordelen van de elektromotor.

  1. Kunnen rijden op duurzame energie

De verbrandingsmotor is in staat heel veel energie mee te nemen met behulp van fossiele brandstof. Maar omdat we in de toekomst veel meer gebruik zullen moeten maken van duurzame bronnen is het gebruik van elektromotoren verreweg de meest voor de hand liggende oplossing.

TNO toont in een onderzoek aan dat de CO2-emissie van een elektrische motor lager ligt dan van een conventionele motor. Dit is inclusief het gebruik, de fabricage van het voertuig en de productie van de brandstof.

  1. Efficiënter en onderhoudsarmer

De elektromotor is circa drie maal zo efficiënt als de verbrandingsmotor. Waar een elektromotor ruim 95% efficiency kan bereiken is een verbrandingsmotor door de bank genomen maar 30% efficiënt. Een verbrandingsmotor besteedt 60% van zijn energie aan het verwarmen van de buitenlucht, heeft tientallen of zelfs honderden bewegende onderdelen en heeft daarom veel onderhoud nodig. Elektromotoren daarentegen zijn relatief simpel en bestaan uit veel minder bewegende componenten.

Een elektromotor is dus duidelijk veel efficiënter, en dat allemaal zonder verbrandingsmotor, benzinetank, versnellingsbak, uitlaat, katalysator, bougies en motorolie. Je hoeft niet gestudeerd te hebben om te begrijpen, dat als er sprake is van minder onderdelen er ook minder kapot kunnen gaan of kunnen slijten. Een elektromotor is dan ook uiterst betrouwbaar en behoeft nauwelijks onderhoud.  Bezitters van een elektrisch motorvoertuig besparen zodoende niet alleen aanzienlijk op energie- maar ook op onderhoudskosten.

  1. Prettiger voor de gebruiker

Gebruikers prijzen elektrische voertuigen vanwege het direct beschikbare vermogen bij optrekken, dat zorgt voor een hoge acceleratie. Vanuit stilstand is namelijk direct de volledige ‘koppel’ van de motor beschikbaar. Daarmee onderscheidt een elektrisch voertuig zich van een conventionele verbrandingsmotor, die eerst toeren nodig heeft, voordat het vermogen optimaal gebruikt kan worden. Het zorgt voor een lekker gevoel als een motor direct reageert. Uit enquêtes blijkt dat EV-rijders vrijwel allemaal vinden, dat een elektrisch voertuig veel fijner rijdt dan voertuigen die op fossiele brandstoffen rijden en dat zij het motorgeluid absoluut niet missen.

Voordelen

Andere voordelen van elektrisch rijden

Gebruikskosten

De gebruikskosten van elektrische motoren zijn veel lager dan bij conventionele motoren. Dit geldt voor brandstof- en onderhoudskosten.

Veiligheid

Elektrische motoren en scooters hebben geen hete uitlaat en brandbare vloeistoffen. Ze zijn eerder te gebruiken in droge of brandgevaarlijke omgevingen.

Rijgemak

Een belangrijke reden om voor een elektrische tweewieler te kiezen, is het rijgemak. Een elektrische tweewieler heeft over het algemeen geen versnellingen. Schakelen en koppelen zijn daardoor vaak niet nodig. Hierdoor heeft de bestuurder van een elektrische motor een extra hand beschikbaar voor andere functies en kan meer aandacht uitgaan naar bijvoorbeeld de omgeving. Dit maakt de elektrische tweewieler geschikt voor complexe functies of voor werkzaamheden waarbij op lage snelheden wordt gereden en veel aandacht voor de omgeving nodig is.

Een elektrische motor mag al bereden worden met het kleinste motorrijbewijs, ondanks dat het vermogen en gewicht groter zijn dan de berijder gewend is.

Voordelen voor het milieu

Luchtkwaliteit

Naast CO2 stoot een elektrische motor minder schadelijke stoffen uit die een negatieve invloed hebben op de luchtkwaliteit. Elektrische motoren stoten met name minder stikstofoxiden (NOx) uit. Ook de uitstoot van fijnstof is lager. Bij de slijtage van de remmen en de banden komt minder fijnstof vrij dan bij voertuigen die op benzine rijden. De remmen slijten namelijk minder snel, omdat de motor functioneert als dynamo en daardoor stroom teruglevert aan de accu. Dit wordt regeneratief remmen genoemd.

De riante oplaadmogelijkheden

Het opladen van de accu van elektrisch aangedreven motorvoertuigen kan via het elektriciteitsnet bij de gebruiker, op het werk of via een publieke lader langs de weg. Wanneer je standaard elke avond laadt, kun je vroeg in de ochtend direct weg. Je hebt dan altijd een volle accu. Hoe meer daarbij  gebruik gemaakt wordt van groene stroom (elektriciteit opgewekt uit duurzame energiebronnen zoals bijvoorbeeld zonne-energie, windenergie en aardwarmte), hoe meer  klimaat en milieu daarvan profiteren.

Bekijk hier onze modellen.

Voordelen elektrisch rijden