DE VISIE VAN RIDERS VISION


De visie van Riders Vision is om uitdagende mobiliteitsoplossingen te bieden vanuit elektrische motoren, scooter en bromscooter branche. Nieuwe mobiliteitsoplossingen die breed door de consument en belangen organisaties worden gedragen. Riders Vision wil een positieve bijdragen leveren door klantgerichtheid te combineren met trends, expertise en innovatie. Voor elke generatie en de generaties die komen willen wij de beleving leveren die past binnen onze samenleving. Elektrische motoren, scooters, bromfietsen en steps zijn daar onderdeel van. Wij blijven daarin niet stilstaan en zoeken nieuwe innovatieve oplossingen proactief om deze kwalitatief en met de juiste waarde in de markt te zetten.

WAAROM RIDERS VISION?


Riders Vision is ontstaan vanuit een groep ondernemers die vanuit verschillende branches hun expertise hebben samengevoegd. De unieke combinatie in leeftijden met complementaire achtergronden zorgt dat we vanuit diverse invalshoeken naar de elektrische mobiliteit blijven kijken. De visie van Riders Vision is om te innoveren waar mogelijk en verder te kijken dan de geijkte traditionele paden. Wij waarderen het verleden en kijken naar kansen in de markt. Onze ambitie is groot en we respecteren het individu. Elektrische motoren en scooters zijn steeds meer in trek. De consument is er klaar voor! Hun verwachtingspatroon wordt steeds aangescherpt. Riders Vision zal de groei combineren met de verwachtingen van onze klanten. Wij creëren nieuwe ambassadeurs van elektrische mobiliteit. Wij zoeken partners / dealers in Nederland om mee te groeien zodat we een ware partner zijn voor het vraagstuk mobiliteit.

De visie van RIders Vision

GROEI


De groei van Riders Vision hangt samen met het promoten van elektrische mobiliteit. Motoren, scooters, bromfietsen en steps. Voor elke markt een oplossing in termen van duurzaamheid, innovatie, kwaliteit en bereik. Onze oplossingen voor bestaande en nieuwe doelgroepen komt voort uit de wens om innovatie te koppelen aan vervoersmobiliteit voor consumenten en het zakelijke verkeer. Wij werken met partners die deze visie ondersteunen en zoeken naar samenwerkingen die onze groei ambitie verder zal ondersteunen. Gebruiksgemak, eenvoudige elektrische oplossingen in combinatie met vernieuwingen vanuit fabrikanten en technieken. Wij stoppen energie in de energietransitie die noodzakelijk is voor een gezond leefklimaat en passen onze mobiliteitsdiensten aan wanneer deze voorhanden is vanuit veiligheid en kwaliteit.