DE VISIE VAN RIDERS VISION


Om de Europese klimaatdoelen binnen bereik te brengen is elektrisch rijden op dit moment in ieder opzicht de meest kansrijke technologie. En dat heeft alles te maken met wat elektrische mobiliteit zo attractief maakt, namelijk de elektromotor, die in tegenstelling tot een verbrandingsmotor heel goed in staat is om duurzame energie om te zetten in beweging. Omdat elektrische voertuigen tijdens het vervoer geen CO2 uitstoten, is elektriciteit in de overgang naar het duurzame bronnentijdperk de beste oplossing.

In onze visie verplaatst iedereen met een voertuig zich in de toekomst dan ook elektrisch, mede dankzij nieuwe mobiliteitsoplossingen die breed door de consument en belangenorganisaties worden gedragen.

Vandaar onze pay-off: FROM A TO B, POWERED BY ELECTRICITY.

 

Al voor het Klimaataccoord van Parijs is in 2011 door de Europese Commissie via de Roadmap for moving to a competitive low-carbon economy in 2050 een route uitgestippeld, die voor alle sectoren in 2050 dient te leiden tot een vermindering van de CO2-emissies met 80 – 95 procent.

Over ons: vestigingen en ambities


Riders Vision is ontstaan vanuit een groep ondernemers die vanuit verschillende branches hun expertise hebben samengevoegd. De unieke combinatie in leeftijden met complementaire achtergronden zorgt dat we vanuit diverse invalshoeken naar de elektrische mobiliteit blijven kijken. De visie van Riders Vision is om te innoveren waar mogelijk en verder te kijken dan de geijkte traditionele paden. Wij waarderen het verleden en kijken naar kansen in de markt. Onze ambitie is groot en we respecteren het individu. Elektrische motoren en scooters zijn steeds meer in trek. De consument is er klaar voor! Hun verwachtingspatroon wordt steeds aangescherpt. Riders Vision zal de groei combineren met de verwachtingen van onze klanten. Wij creëren nieuwe ambassadeurs van elektrische mobiliteit. Wij zoeken partners / dealers in Nederland om mee te groeien zodat we een ware partner zijn voor het vraagstuk mobiliteit.

De visie van RIders Vision

GROEI


De groei van Riders Vision hangt samen met het promoten van elektrische mobiliteit. Motoren, scooters, bromfietsen en steps. Voor elke markt een oplossing in termen van duurzaamheid, innovatie, kwaliteit en bereik. Onze oplossingen voor bestaande en nieuwe doelgroepen komt voort uit de wens om innovatie te koppelen aan vervoersmobiliteit voor consumenten en het zakelijke verkeer. Wij werken met partners die deze visie ondersteunen en zoeken naar samenwerkingen die onze groei ambitie verder zal ondersteunen. Gebruiksgemak, eenvoudige elektrische oplossingen in combinatie met vernieuwingen vanuit fabrikanten en technieken. Wij stoppen energie in de energietransitie die noodzakelijk is voor een gezond leefklimaat en passen onze mobiliteitsdiensten aan wanneer deze voorhanden is vanuit veiligheid en kwaliteit.